Experiència Laboral

Gener 2017 – Actual

Fundació Eurecat · Mataró

 • Responsable d’infraestructures i serveis generals a la seu de Mataró
 • Gestió de les inspeccions legals
 • Gestió del manteniment intern i extern d’edificis
 • Gestió de sistemes domòtics, biomètrics i videovigilància d’edificis
 • Gestió dels sistemes d’emergència
 • Gestió de sistemes climàtics
 • Gestió i control d’obres i millores d’edificis
 • Gestió de la prevenció de riscos laborals (PRL)
 • Gestió de la coordinació d’activitats entre empreses (riscos laborals)
 • Gestió de les emergències
 • Gestió de compres a proveïdors
 • Gestió i control dels pressupostos interns i externs
 • Gestió del control de plagues
 • Gestió de residus industrials

Maig 2015 – Desembre 2016

Fundació Eurecat · Mataró

 • Gestió de les TIC i responsable d’infraestructures a la seu de Mataró
 • Assessor i formador d’innovació, Smart Objects, Smart Textiles i RFID (Àrea de Transferència del Coneixement i Àrea d’R+D)
 • Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
 • Gestió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades
 • Implantació i gestió del Protocol de Riscos Laborals (PRL)
 • Cap d’emergències

Febrer 2015 – Abril 2015

Fundació Cetemmsa · Mataró

 • Responsable de TIC i infraestructures
 • Gestió de sistemes
 • HelpDesk Corporatiu
 • Manteniment i gestió de les infraestructures
 • Assessor d’innovació, smart objects, smart textiles i tecnologies RFID (Àrea de Transferència del Coneixement i Àrea d’R+D)
 • Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
 • Gestió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades
 • Implantació i gestió del Protocol de Riscos Laborals (PRL)
 • Transferència del coneixement a associacions empresarials, instituts de promoció econòmica dels ajuntaments, escoles i empreses en general, sol·lucions TIC, innovació, smart objects, smart textiles i tecnologies RFID
 • Cap d’emergències
 • Elaboració del pla d’integració de les TIC en el nou centre integrat Eurecat. (Tasca desenvolupada amb la resta de l’equip TIC dels CTA’s que integren Eurecat)

Juliol 2011 – Febrer 2015

Centre de Tecnologia Empresarial de Mataró i Maresme, S.A. · Mataró

 • Responsable del software corporatiu (Departament de TIC i Infrastructures)
 • Consultor tecnològic d’innovació, smart objects, smart textiles i tecnologies RFID (Àrea de Transferència del Coneixement i Àrea d’R+D)
 • Transferència del coneixement a associacions empresarials, instituts de promoció econòmica dels ajuntaments, escoles i empreses en general, sol·lucions TIC, innovació, smart objects, smart textiles i tecnologies RFID
 • Implementació i gestió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Tasca portada a terme amb un equip intern
 • Responsable d’intervenció en emergències
 • Anàlisi, implantació, parametrització i formació basat en el programari de Logic Control destinat a Pimes i despatxos professionals

Desembre 2000 – Juny 2011

Centre de Tecnologia Empresarial de Mataró i Maresme, S.A. · Mataró

 • Tècnic en solucions TIC, Smart Objects, Smart Textiles, RFID
 • Implementació, parametrització, programació i formació al personal intern de l’ERP Microsoft Dynamics Axapta
 • Anàlisi, implantació, parametrització i formació basat en el programari de Logic Control destinat a Pimes i despatxos professionals

Juliol 1992 – Novembre 2000

Manuel Alonso Mur, S.A. – Olivetti · Mataró

 • Coordinador del departament d’anàlisi i programació d’aplicacions informàtiques
 • Anàlisi, implantació, parametrització i formació basat en el programari de Logic Control destinat a Pimes i despatxos professionals
 • Configuració, muntatge i manteniment d’equips informàtics
 • Programador d’aplicacions informàtiques per a sectors com el tèxtil, alimentació, turisme, fusta, metalúrgia, construcció, notaries, pesca, …

Gener 1991 – Abril 1992

Bobtail, S.A. · Mataró

 • Director financer i responsable de tecnologies de la informació i comunicacions

Juliol 1990 – Gener 1991

Manuel Alonso Mur, S.A. – Olivetti · Mataró

 • Programador d’aplicacions informàtiques per a sectors com el tèxtil, alimentació, turisme, fusta, metalúrgia, construcció, notaries, pesca, …

Novembre 1987 – Juny 1990

Servei de Maquinària Tèxtil – Sermax · Mataró

 • Adjunt a la direcció general
 • Gestió financera
 • Implenentació i gestió d’un nou sistema informàtic pel control de la fabricació, magatzem, finances, facturació i venda directa

Novembre 1986 – Novembre 1987

Informática del Maresme, C.B. – Infomar · Mataró

 • Programador d’aplicacions informàtiques per a sectors com el tèxtil, alimentació, turisme, fusta, metalúrgia, construcció, …

Octubre 1985 – Novembre 1986

Tallers J.Abril, S.A. · Mataró

 • Dissenyador gràfic per a teixits de gènere de punt